Информации за огласот
Објавен на 15.05.2019
Огласот трае до 18.05.2019
Занимање според НКЗ Испитувач на квалитетот на индустриските процеси
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 50
Слободни места 50
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 06.00-14.00;14.00-22.00;22.00-06.00
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола
Адреса А бр.Индустриска/Зона-Жабени ЖАБЕНИ
E-mail
Телефон 047210719
Општина
Место Жабени
Забелешка