Информации за огласот
Објавен на 15.05.2019
Огласот трае до 18.05.2019
Занимање според НКЗ Магационер
Работно место магационер
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци 1 денови
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 09:17
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија и услуги ДЕКСО КОРП ДООЕЛ Скопје
Адреса ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 4/2-3
E-mail
Телефон 022551666
Општина
Место Скопје - Карпош
Забелешка