Информации за огласот
Објавен на 15.05.2019
Огласот трае до 18.05.2019
Занимање според НКЗ Алатничар, мајстор
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 816
Неделно часови 40
Основна плата 24,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија на големо и мало ВУРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Адреса ПРВОМАЈСКА ББ
E-mail
Телефон 2728 080
Општина
Место Скопје - Кисела Вода
Забелешка