Информации за огласот
Објавен на 15.05.2019
Огласот трае до 18.05.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8-16
Неделно часови 40
Основна плата 16,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги БЛАЖИЧ ДОО Скопје
Адреса ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР. 32/24 СКОПЈЕ
E-mail
Телефон 2601421
Општина
Место Скопје - Аеродром
Забелешка