Информации за огласот
Објавен на 15.05.2019
Огласот трае до 18.05.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место продавач
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 8-14;14-21
Неделно часови 40
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице М- МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје
Адреса бул. КРСТЕ МИСИРКОВ 23
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Чаир
Забелешка