Информации за огласот
Објавен на 15.05.2019
Огласот трае до 18.05.2019
Занимање според НКЗ Графички техничар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 816
Неделно часови 40
Основна плата 12,165.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство трговија и услуги ЛАБЕЛ ГАЛЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Подружница-ЛАБЕЛ ГАЛЕРИ Скопје
Адреса бул. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО 21
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Аеродром
Забелешка