Информации за огласот
Објавен на 15.05.2019
Огласот трае до 30.05.2019
Занимање според НКЗ Деловен секретар
Работно место Административен работник
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:30-16:30
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини Организациски вештини;Вештини за продажба и маркетинг;Комуникациски вештини;Вештини за меѓусебно комуницирање;
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице МАК-АЛБ И&И ДООЕЛ Скопје
Адреса Ул. 1737 бр.30Б
E-mail makalbprevodi@gmail.com
Телефон 071372215
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка