Информации за огласот
Објавен на 12.06.2019
Огласот трае до 15.06.2019
Занимање според НКЗ Медицински болничар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 7-15
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарна здравствена заштита МЕДИКО-ТЕХНИК АЛЕКСАНДАР Струмица
Адреса ЛЕНИНОВА 15 -2
E-mail
Телефон 034/343-397
Општина
Место Струмица
Забелешка