Информации за огласот
Објавен на 12.06.2019
Огласот трае до 15.06.2019
Занимање според НКЗ Бравар
Работно место Бравар
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 07-15
Неделно часови 40
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за услуги КАЛИ-НИКИ ДООЕЛ Берово
Адреса КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА 12/1-4
E-mail
Телефон 075450108
Општина
Место Берово
Забелешка