Информации за огласот
Објавен на 12.06.2019
Огласот трае до 15.06.2019
Занимање според НКЗ Фармацевтски техничар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 2
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 8-14,14-21
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа Аптека ФЛОС ФАРМ 1 Валандово Подружница Аптека ФЛОС ФАРМ 4 с.Пирава Валандово
Адреса ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ 1
E-mail
Телефон
Општина
Место Пирава
Забелешка