Информации за огласот
Објавен на 12.06.2019
Огласот трае до 15.06.2019
Занимање според НКЗ Возач на патнички автомобили
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 4
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Квалификуван
Образовен профил ВОЗАЧ НА ЛЕСНО МОТОРНО ВОЗИЛО
Степен 3.
Образовна установа Училишта за кв работници - патен сообраќај
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за транспортни услуги и трговија НТН ЛОГИСТИК увоз-извоз ДООЕЛ Битола
Адреса ЈАНЕ САНДАНСКИ 15-34
E-mail
Телефон 1111
Општина
Место Битола
Забелешка