Информации за огласот
Објавен на 12.06.2019
Огласот трае до 15.06.2019
Занимање според НКЗ Работник на бензинска пумпа
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 07.00-19.00, 19.00-07.00
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје Подружница - Бензиска Пумпа БЕСТ ВЕЈ ОИЛ 3 с.Смоквица Гевгелија
Адреса нм. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 2
E-mail
Телефон 077950350
Општина
Место Смоквица
Забелешка