Информации за огласот
Објавен на 12.06.2019
Огласот трае до 15.06.2019
Занимање според НКЗ Обиколувач, дистрибутер (малопродажба)
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 3
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 07-15
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги ПРИЗМА МЕДИА увоз-извоз ДООЕЛ Битола
Адреса БОРИМЕЧКА 15а
E-mail
Телефон 075237637
Општина
Место Битола
Забелешка