Информации за огласот
Објавен на 12.06.2019
Огласот трае до 15.06.2019
Занимање според НКЗ Фармацевтски техничар
Работно место Фармацевтски техничар
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 12 месеци
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 2
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 8 - 15 и 14 - 21
Неделно часови 40
Основна плата 13,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил ФАРМАЦЕВТСКИ техничар
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - фармацевтски
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа-аптека ЕУРОФАРМ Битола-ОЕ аптека ЕУРОФАРМ БУЊАКОВЕЦ Скопје
Адреса бул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 1/1
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка