Информации за огласот
Објавен на 12.06.2019
Огласот трае до 15.06.2019
Занимање според НКЗ Референт за продажба
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 3
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 07 15
Неделно часови 40
Основна плата 17,255.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице БЛАГОЈ ЃОРЕВ
Адреса АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКИ - БАУМАН 18
E-mail
Телефон 043/233-855
Општина
Место Велес
Забелешка