Информации за огласот
Објавен на 12.06.2019
Огласот трае до 15.06.2019
Занимање според НКЗ Ракувач со машина за пеглање на текстил
Работно место конфекциски работник во завршно
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 4
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 07-15
Неделно часови 40
Основна плата 12,600.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,трговија и услуги ЗОРБАС Андреадис ДООЕЛ Гевгелија
Адреса МРЗЕНСКИ ПАТ ББ
E-mail
Телефон 034211968
Општина
Место Гевгелија
Забелешка