Информации за огласот
Објавен на 12.07.2019
Огласот трае до 15.07.2019
Занимање според НКЗ Административен службеник
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 07-15
Неделно часови 40
Основна плата 16,163.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил СО БИЛО КОЈА (ОПШТА) СРЕДНА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - останати средношколски кадар
Информации за правно лице
Правно лице Јавно претпријатие за комунални работи КОМУНАЛЕЦ Кавадарци
Адреса ИНДУСТРИСКА -ББ
E-mail
Телефон 043411351
Општина
Место Кавадарци
Забелешка