Информации за огласот
Објавен на 11.07.2019
Огласот трае до 14.07.2019
Занимање според НКЗ Комерцијалист
Работно место комерцијалист
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 07-15 15-22
Неделно часови 40
Основна плата 20,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Клиничка болница ЖАН МИТРЕВ Скопје
Адреса бул. ИЛИНДЕН ББ -ЦВЗУ
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка