Информации за огласот
Објавен на 11.07.2019
Огласот трае до 14.07.2019
Занимање според НКЗ Бармен
Работно место Бармен
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 6
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 8 часа
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје
Адреса 1732 4/3
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка