Информации за огласот
Објавен на 11.07.2019
Огласот трае до 14.07.2019
Занимање според НКЗ Архитект
Работно место Архитект
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство 1
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8-16
Неделно часови 40
Основна плата 25,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици Англиски;
Вештини Auto Cad;3Д макс;
Обуки
Возачка дозвола Б;
Потребно образование
Квалификација Вишо стручно образование
Образовен профил Инж. АРХИТЕКТ
Степен
Образовна установа Факултети прв степен - градежни
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за транспорт градежништво и трговија ВАТО ДОО Студеничани
Адреса Пат за Марков Манастир бб
E-mail vato_doo@hotmail.com
Телефон 071631370
Општина
Место Студеничани
Забелешка