Информации за огласот
Објавен на 11.07.2019
Огласот трае до 14.07.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 1
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 06-14 I 14-22
Неделно часови 40
Основна плата 12,507.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Трговско друштво ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФУД БАЗАР ЕКОЛЕНД ДООЕЛ Куманово
Адреса БОРО СОКОЛОВ 22
E-mail
Телефон 031/437-778
Општина
Место Куманово
Забелешка