Информации за огласот
Објавен на 11.07.2019
Огласот трае до 14.07.2019
Занимање според НКЗ Доктор по стоматологија орален хирург
Работно место доктор по стоматологија орален хирург
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 25,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил
Степен
Образовна установа Факултети - стоматолошки
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа- Поликлиника од примарната здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица
Адреса булевар гевгелија 7
E-mail
Телефон 215215
Општина
Место Струмица
Забелешка