Информации за огласот
Објавен на 14.08.2019
Огласот трае до 17.08.2019
Занимање според НКЗ Правен советник
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 26,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици Англиски;
Вештини MS Office;
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Центар за развој на ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН Штип
Адреса ВАНЧО ПРКЕ 119 КАТ 2-Штип
E-mail
Телефон 032386408
Општина
Место Штип
Забелешка