Информации за огласот
Објавен на 13.08.2019
Огласот трае до 16.08.2019
Занимање според НКЗ Собирач на пари од автомати за игри
Работно место слот
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Во смени;
Работно време во смени
Неделно часови 40
Основна плата 18,460.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за угостителство и игри на среќа ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО Богородица Гевгелија
Адреса ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БОГОРОДИЦА
E-mail
Телефон 034230500
Општина
Место Богородица
Забелешка