Информации за огласот
Објавен на 13.08.2019
Огласот трае до 16.08.2019
Занимање според НКЗ Хигиеничар на станбен и деловен простор
Работно место хигиеничар
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Во смени;
Работно време во смени
Неделно часови 40
Основна плата 15,400.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за угостителство и игри на среќа ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО Богородица, Гевгелија - Подружница Автомат Клуб 3 Струмица
Адреса ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ СВЕШТАРОТ 2
E-mail
Телефон
Општина
Место Струмица
Забелешка