Информации за огласот
Објавен на 13.08.2019
Огласот трае до 16.08.2019
Занимање според НКЗ Градежен работник
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:00/16:00
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги увоз-извоз ГРАДБА МиА ДООЕЛ Струмица
Адреса ЈАНКО ЦВЕТИНОВ 6/2-12
E-mail
Телефон 070253737
Општина
Место Струмица
Забелешка