Информации за огласот
Објавен на 13.08.2019
Огласот трае до 16.08.2019
Занимање според НКЗ Управител
Работно место Управител
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Да
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 40 часа неделно
Неделно часови 40
Основна плата 12,550.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Дипл. ПРЕВЕДУВАЧ ПО АНГЛИСКИ И ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
Степен VIА
Образовна установа Факултети - филолошки
Информации за правно лице
Правно лице ФЕНИКС СОЛАРНИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје
Адреса КОПЕРНИКОВА 1А
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Кисела Вода
Забелешка