Информации за огласот
Објавен на 13.08.2019
Огласот трае до 16.08.2019
Занимање според НКЗ Администратор
Работно место Референт за администрација и поддршка
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време Во период помеѓу 07:30 и 15:30
Неделно часови 20
Основна плата 17,465.00
Забелешка Во предмет на мејл наведете 130819.
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил
Степен 4.
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје
Адреса 11 Октомври бр.9 Центар Скопје
E-mail jobshome@evn.mk
Телефон 023205000
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка