Информации за огласот
Објавен на 13.08.2019
Огласот трае до 11.12.2019
Занимање според НКЗ Шивач на текстил
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 9
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 07,00-15,00
Неделно часови 40
Основна плата 16,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Модна конфекција ТИ-СТАЈЛ ДООЕЛ Штип
Адреса Гоце Делчев 147 локал 1
E-mail
Телефон 381-233
Општина
Место Штип
Забелешка