Информации за огласот
Објавен на 20.08.2019
Огласот трае до 23.08.2019
Занимање според НКЗ Сервирач на салати
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 8 часа
Неделно часови 40
Основна плата 12,507.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Хотелско-угостителско акционерско друштво МАКЕДОНИЈАТУРИСТ Скопје
Адреса УЛ ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР 5
E-mail
Телефон 3114466
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка