Информации за огласот
Објавен на 20.08.2019
Огласот трае до 23.08.2019
Занимање според НКЗ Пекар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 06-13, 14-21, 22-05
Неделно часови 40
Основна плата 18,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги ДЕПЕТ ДОО Скопје
Адреса НИКОЛА РУСИНСКИ 29-46
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Карпош
Забелешка