Информации за огласот
Објавен на 20.08.2019
Огласот трае до 23.08.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 09-13 17-20
Неделно часови 40
Основна плата 12,551.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за услуги, производство и трговија ЦУКИ - ПЛАСТ увоз-извоз с.Таринци, Карбинци - Подружница Изложбен салон ЦУКИ - ПЛАСТ Пробиштип
Адреса ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ 25
E-mail
Телефон 071240552
Општина
Место Пробиштип
Забелешка