Информации за огласот
Објавен на 20.08.2019
Огласот трае до 23.08.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место Продавач
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08.00-16.00
Неделно часови 40
Основна плата 12,550.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство трговија и услуги МИЛЕНИУМ ГРУП ДОО увоз-извоз Тетово
Адреса БРАЌА МИЛАДИНОВИ 278
E-mail
Телефон
Општина
Место Тетово
Забелешка