Информации за огласот
Објавен на 20.08.2019
Огласот трае до 23.08.2019
Занимање според НКЗ Архитект
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 10-12
Неделно часови 2
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за проектирање ВИЗУРА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица
Адреса СПИРО ЗАХОВ 5 -14
E-mail
Телефон
Општина
Место Струмица
Забелешка