Информации за огласот
Објавен на 20.08.2019
Огласот трае до 23.08.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 9 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 07-14,14-21
Неделно часови 40
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги МАРКЕТ ЕВА ДООЕЛ Битола
Адреса БИСТРА 31
E-mail
Телефон 071235341
Општина
Место Битола
Забелешка