Информации за огласот
Објавен на 20.08.2019
Огласот трае до 23.08.2019
Занимање според НКЗ Возач на товарно возило
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 12,604.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за превоз, трговија и услуги на Јорданоски Благоја ЛЕДИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
Адреса ДИМЧЕ МИРЧЕСКИ-БАЊАРОТ 10
E-mail
Телефон
Општина
Место Прилеп
Забелешка