Информации за огласот
Објавен на 11.09.2019
Огласот трае до 14.09.2019
Занимање според НКЗ Возач на такси
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 9
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 06-10 10-14 14-18 18-22
Неделно часови 20
Основна плата 12,600.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво ГЛАМУР СИТИ ДООЕЛ Скопје
Адреса БРАНКО ЗАРЕВСКИ 108А
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје
Забелешка