Информации за огласот
Објавен на 11.09.2019
Огласот трае до 14.09.2019
Занимање според НКЗ Општ работник
Работно место Административен работник
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:30-16:30
Неделно часови 10
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Неквалификуван
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице ОЗОН 1903 ДООЕЛ Скопје
Адреса Бул. Крсте Мисирков бр.7
E-mail fulyanezir@hotmail.com
Телефон 076467800
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка