Информации за огласот
Објавен на 11.09.2019
Огласот трае до 14.09.2019
Занимање според НКЗ Возач на товарно возило
Работно место Возач на товарно возило
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 07-15
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,промет и услуги ЕУРО МОНТ ЈТД Златановска Сузана и др.Македонска Каменица
Адреса 14-ТИ ЈУНИ 15
E-mail
Телефон 071340494
Општина
Место Македонска Каменица
Забелешка