Информации за огласот
Објавен на 11.09.2019
Огласот трае до 10.11.2019
Занимање според НКЗ Комерцијалист
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола Б;Ц;
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,услуги,транспорт и трговија МЛЕКАРА МИКИ-ПРОИЗВОДСТВО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
Адреса ЉУБЕ ГРУЈОСКИ 2
E-mail mikiproizvodstvo@yahoo.com
Телефон 048412546
Општина
Место Прилеп
Забелешка