Информации за огласот
Објавен на 11.09.2019
Огласот трае до 14.09.2019
Занимање според НКЗ Поставувач на под
Работно место Поставувач на подни облоги
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 10
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице МАРЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Велес
Адреса ИГМАНСКА 121
E-mail
Телефон
Општина
Место Велес
Забелешка