Информации за огласот
Објавен на 11.09.2019
Огласот трае до 14.09.2019
Занимање според НКЗ Фармацевт
Работно место фармацевт
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 2
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 8 - 15 и 14 - 21
Неделно часови 40
Основна плата 20,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Дипл. ФАРМАЦЕВТ
Степен VIА
Образовна установа Факултети - фармацевтски
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа-аптека ЕУРОФАРМ Битола - аптека ЕУРОФАРМ РАМСТОР ЧАИР Скопје
Адреса ФЕРИД МУРАТИ 5
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Чаир
Забелешка