Информации за огласот
Објавен на 11.09.2019
Огласот трае до 14.09.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место Продавач
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 2
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 08-12 12-16
Неделно часови 20
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице ПЕКАРА ЦЕНТАР ДООЕЛ увоз-извоз Струга
Адреса ПАБЛО НЕРУДА 17
E-mail
Телефон
Општина
Место Струга
Забелешка