Информации за огласот
Објавен на 11.09.2019
Огласот трае до 14.09.2019
Занимање според НКЗ Готвач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 7-15
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Приватна установа за деца-Детска градинка ЛИЛИПУТ ДВОРЧЕ Скопје
Адреса САЛВАДОРЕ АЉЕНДЕ 12
E-mail
Телефон 075552266
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка