Информации за огласот
Објавен на 11.09.2019
Огласот трае до 14.09.2019
Занимање според НКЗ Шумски работник
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,156.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен 2.
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги БИ ГРУП-18 увоз-извоз ДООЕЛ Пехчево
Адреса ИНДУСТРИСКА 40
E-mail
Телефон 075454535
Општина
Место Пехчево
Забелешка