Информации за огласот
Објавен на 11.09.2019
Огласот трае до 14.09.2019
Занимање според НКЗ Референт за продажба
Работно место Заменик менацер за продажба
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:00-16:00
Неделно часови 40
Основна плата 16,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, промет и услуги АКВА БАР ДОО увоз-извоз Скопје
Адреса БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ 40
E-mail
Телефон 2533088
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка