Информации за огласот
Објавен на 09.10.2019
Огласот трае до 12.10.2019
Занимање според НКЗ Рецепционер
Работно место Рецепционер
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 10
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице ДЕ-ЛУКС 2014 ДООЕЛ Скопје
Адреса ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА 43
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Бутел
Забелешка