Информации за огласот
Објавен на 09.10.2019
Огласот трае до 12.10.2019
Занимање според НКЗ Информатичар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 12,551.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги ТРИПИКСЕЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола
Адреса бул. 1-ВИ МАЈ 202-Канц. 11А
E-mail
Телефон
Општина
Место Битола
Забелешка