Информации за огласот
Објавен на 09.10.2019
Огласот трае до 12.10.2019
Занимање според НКЗ Комерцијален службеник
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 18,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија и услуги БУЛМАК ДИСТРИБУШН ДОО Скопје
Адреса ВАСИЛ ЃОРГОВ 7-10
E-mail
Телефон 2435052
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка