Информации за огласот
Објавен на 09.10.2019
Огласот трае до 12.10.2019
Занимање според НКЗ Столар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за градежништво,трговија на големо и мало ФИНЕСТРА-БАУ ДОО увоз-извоз Скопје
Адреса ПЕТАР МАНЏУКОВ 76А
E-mail
Телефон 2622264
Општина
Место Скопје - Бутел
Забелешка